Amoroso onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Amoroso onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Op 20 december 2020 was het 100 jaar geleden dat muziekvereniging Amoroso is opgericht. Dit bijzondere jubileum werd zaterdag 25 juni 2022 gevierd in dorpshuis ’t Stadhoes in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het verenigingsleven van Roswinkel en omstreken, afvaardigingen van collega muziekverenigingen uit de buurt, muziekbond Groningen en Drenthe, gemeente Emmen en provincie Drenthe.

Na een kort welkomstwoord door vicevoorzitter Berry Bergman kreeg mevrouw Klijnsma, commissaris van de Koning in onze provincie Drenthe, het woord. Klein maar fijn, die omschrijving past volgens haar bij zowel Amoroso als bij Roswinkel. Mevrouw Klijnsma had een bijzonder cadeau meegenomen voor Amoroso. Vanwege de bijzondere plek die Amoroso in onze dorpsgemeenschap inneemt en het feit dat de vereniging al 100 jaar bestaat, heeft Amoroso uit handen van de commissaris de Koninklijke Erepenning ontvangen. Daar zijn wij als vereniging natuurlijk dankbaar en super trots op. We hopen dan ook nog lange tijd hier op en voor het dorp met plezier samen muziek te maken!

Koninklijke Erepenning voor muziekvereniging Amoroso met bijbehorende oorkonde

Aansluitend op de speech van mevrouw Klijnsma volgde de speech van de heer Van Oosterhout, burgemeester van de gemeente Emmen. Na een korte pauze ontving Amoroso uit handen van de heer Cuperus, bestuurslid van de muziekbond Groningen en Drenthe een vergulde medaille van muziekbond KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) met bijbehorende oorkonde vanwege haar 100-jarig jubileum. Berry Bergman bedankte namens bestuur en leden van Amoroso de sprekers voor de mooie woorden en gaf elk een jubileumboek. Aansluitend was er tijd ingeruimd voor een gezellig informeel samenzijn. Hieronder een korte foto impressie van de middag.