Tekst en melodie ‘Souvenir Roswinkel’

De tekst van het Roswinkeler volkslied ‘Souvenir Roswinkel’ is geschreven door meester Breedland, hoofdonderwijzer in De Maten. De melodie van het lied is in 1942 gecomponeerd door Hendrik Bloemendaal, dirigent van muziekvereniging Amoroso.